Israëlische wijnen

Israël is één van de kleinste wijnlanden.

De klimaatverschillen in het land zijn groot, hierdoor is het mogelijk een groot aantal druivenvariëteiten te produceren.

De wijngaarden zijn gelegen in de volgende gebieden:

Galilee(Galil)
* Lower Galilee
* Upper Galilee
* Golan Heights
* Tabor

Dit gebied bevindt zich zuidwaarts van de Libanese grens en beslaat het noorden van Israël. Dit gebied is het voornaamste wijnbouwgebied en wordt gekenmerkt door grote hoogten en koele winden afkomstig van Mount Hermon.

Samaria (Shomron)
* Mt. Carmel
* Sharon

Dit is het grootste wijnbouwgebied. Het profiteert van het Carmel Mountain gebergte en de nabijheid van de Mediterranean.

Samson (Shimshon)
* Adulam
* Dan
* Latrun

Samson bestaat uit de vlakte Dan en de heuvels van de Judean Lowlands.

Judean Hills (Harey Yehuda)
* Beth-El
* Jerusalem
* Bethlehem
* Hebron

Een relatief onontwikkeld wijnbouwgebied waarin de wijngaarden zich veelal bevinden op terrassen in de valleien.

Negev (Hanegev)
* Ramat Arad
* Southern Negev

Van oudsher een wijnbouwgebied. Het is een droog gebied waar men gebruik maakt van irrigatie. Vanwege de hoge ligging (600 meter boven zeeniveau) zijn de verschillen in temperatuur tussen dag en nacht groot.

In ons assortiment voeren wij wijnen afkomstig uit onderstaand wijngebied:

  Upper Galilee