Mendoza

Mendoza is het belangrijkste wijngebied van Argentinië en ligt in het westen aan de voet van de Andes. Het gebied is van zichzelf gortdroog en warm maar door de aanvoer van smeltwater uit de Andes, kan men toch over voldoende water beschikken. De bodem bestaat voornamelijk uit alluviale stenen en zand.

In ons assortiment voeren wij:

 Alta Vista