Privacy verklaring AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

“Le Petit Paradis”  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van “Le Petit Paradis”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “Le Petit Paradis” verstrekt. “Le Petit Paradis” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor-, en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres

WAAROM “Le Petit Paradis” GEGEVENS NODIG HEEFT

“Le Petit Paradis” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan “Le Petit Paradis” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG “Le Petit Paradis” GEGEVENS BEWAART

“Le Petit Paradis” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

“Le Petit Paradis” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van “Le Petit Paradis” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. De servers van onze website zijn zo ingesteld dat de IP-adressen van bezoekers van onze website 1 week bewaard worden op de server en 30 dagen in de back-up. Daarna verdwijnen ze automatisch.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lepetitparadis.nl. “Le Petit Paradis” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

“Le Petit Paradis” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met “Le Petit Paradis” op via info@lepetitparadis.nl.